MÁY ẢNH CHO THUÊ

BODY CANON

Giảm giá!
Hết hàng
600,000  400,000  / day
Hết hàng
1,000,000  / day
Hết hàng
200,000  / day
Giảm giá!
350,000  300,000  / day
Giảm giá!
Hết hàng
600,000  500,000  / day
Hết hàng
150,000  / day
Giảm giá!
250,000  200,000  / day
Hết hàng

BODY NIKON

250,000  / day
Hết hàng
200,000  / day
Giảm giá!
Hết hàng
350,000  300,000  / day
Hết hàng
350,000  / day
Giảm giá!
Hết hàng
400,000  350,000  / day

BODY SONY

Giảm giá!
300,000  250,000  / day
Giảm giá!
400,000  350,000  / day
Giảm giá!
Hết hàng
400,000  300,000  / day
Giảm giá!
600,000  500,000  / day
Hết hàng
500,000 
Hết hàng
400,000  / day
ỐNG KÍNH CHO THUÊ

LENS CANON

200,000  / day
150,000  / day
250,000  / day
200,000  / day
Hết hàng
150,000  / day
150,000  / day
Giảm giá!
300,000  250,000  / day
Hết hàng
150,000  / day

LENS NIKON

Hết hàng
250,000  / day
200,000  / day
350,000  / day
250,000  / day
250,000  / day
250,000  / day
300,000  / day
250,000  / day

LENS SONY

200,000  / day
250,000  / day
200,000  / day
Hết hàng
250,000  / day
Giảm giá!
400,000  350,000  / day
250,000  / day
Giảm giá!
Hết hàng
400,000  350,000  / day

LENS SIGMA, TAMRON

150,000  / day
Giảm giá!
250,000  200,000  / day
Hết hàng
250,000  / day
Giảm giá!

PHỤ KIỆN

Hết hàng
100,000  / day
100,000  / day
Giảm giá!
Giảm giá!
Hết hàng
250,000  200,000  / day
Giảm giá!